Nieuwetijdsmanagement
Where history meets future, Water the soil, Sun the forest, And you, A trustworthy friend

Nieuwetijdsmanagement

We leven in een tijd waarin we ons bewust moeten worden van wat we als mensheid aan het doen zijn. Als we dagelijks het nieuws tot ons nemen via krant of televisie kunnen we concluderen dat de mensheid veelal niet "wijs" handelt. Dit veroorzaakt vele (mondiale) problemen en ook dat heeft weer effect op ons functioneren, gevoel van veiligheid en geluksbeleving. Dit geldt natuurlijk ook voor organisaties. Met name in deze tijd proberen bedrijven  volgens het "standaard economische" model de crisis te overleven en hanteren dan vaak strategieën die juist het tegenovergestelde zullen veroorzaken. Deze kunnen juist angst en onveiligheid creëren omdat de focus wordt gelegd op economische aspecten.  Dit is wel een logisch gevolg maar onderbelicht het allerbelangrijkste wat een organisatie kan gebruiken, namelijk de bewustzijnsontwikkeling van de mensen die er werken. Juist in deze tijd draait het om zelfkennis, authenticiteit, communicatie, verbinding en samenwerking. De echte samenwerking die goed is voor het bedrijf heeft dan geen "last"meer van mensenlijke angsten en verkeerde beslissingen die niet naar de beoogde bedrijfdoelen zullen leiden. Ieder mens streeft onbewust naar een vorm van geluksbeleving in zijn leven, dit geldt ook voor zijn werkomgeving  (per slot van rekening zijn de meeste mensen rond 8 uur per dag bezig met hun werk!) Op het moment dat het bedrijf niet alleen ruimte geeft aan kennisontwikkeling maar ook aan bewustzijnsontwikkeling van haar medewerkers, zal deze ontwikkeling zich manifisteren in een prettig en gezond bedrijf op weg naar succes!