Gezondheidsontwikkeling
Where history meets future, Water the soil, Sun the forest, And you, A trustworthy friend

Introductie

Wat verstaan wij onder Gezondheidsmanagement?

Gezondheidsmanagement kan een onderdeel zijn van strategisch management.
Het organiseren van gezondheidsaspecten binnen het strategische beleid. Veelal valt dit onder de noemer HRM. Binnen de term Gezondheidsmanagement houden wij ons met name bezig met gezondheidsbevorderende activiteiten.
Het organiseren van de gezondheid van de medewerker is een aangelegenheid van werkgevers en werknemers.


Waarom Gezondheidsmanagement?

• Een vitale en gezonde werknemer zorgt ook voor een gezond bedrijf
• De prestatie- en werkdruk nemen toe
• de kans op (chronische) klachten nemen ook toe.
• Werknemers zullen in de toekomst langer moeten werken, de kans op gezondheidsklachten wordt groter. De gezondheidskosten voor de werkgever lopen daardoor hoger op.

 

Wat is ons doel?
Het stimuleren van bewustwording en verantwoordelijkheid van gezondheid en welzijn.
Door kennis ontstaat bewustwording en gedragsverandering. Als er inzichten ontstaan zullen werknemers vitaler en energieker zijn en zullen zij hun kwaliteiten volledig kunnen benutten.
En gezonde medewerkers maken een gezond bedrijf.
Het doel is om medewerkers duurzaam inzetbaar te houden.