Gezondheidsontwikkeling
Where history meets future, Water the soil, Sun the forest, And you, A trustworthy friend

Omgevingsfactoren

Denk bijvoorbeeld aan lawaai, te veel indrukken, luchtvervuiling, vervuiling van ons (drink)water en straling. Al deze factoren kunnen een verstoorde arbeidsplek of woonomgeving creëeren en de gezondheid beinvloeden. Het leven en werken in een stad heeft andere consequenties dan leven en werken in een groene en rustige omgeving. Toch zijn er ook omgevingsfactoren zoals de invloed van straling die niet zichtbaar zijn (in het kader van wat je niet ziet is er niet!) maar een enorme invloed hebben op onze gezondheid. Veel mensen zijn belast met straling, zonder dat ze het weten en ontwikkelen sluimerende klachten zoals vermoeidheid, hoofdpijn, slapeloosheid, depressiviteit, spijsverteringsproblemen en andere klachten. Ons lichaam bestaat voor het grootste deel uit water. Dat wij dus behoefte hebben aan schoon en vitaal water om energiek door het leven te gaan lijkt logisch, helaas de realiteit is dat wij ons over het algemeen voeden met ongezond en slecht gezuiverd water, wat logischerwijs niet bevorderlijk is voor een gezond lichaam en geest.

Wij zijn geacht per dag netzo veel prikkels te verwerken als wat men in de middeleeuwen in een mensenleven moest verwerken. Uiteraard staan onze lichaam en geest hiermee stevig onder druk en uit zich dat meer en meer in vaak (neurologische) stressklachten.

Dat de gezondheid van medewerkers en hun werkprestaties door onder andere de hierboven beschreven omgevingsfactoren achteruit kunnen gaan en dat uitval op de loer ligt hoeft geen extra betoog.

Toch denken wij dat het mogelijk is om met passende "kunst"grepen  vitaal te kunnen functioneren. Graag nodigen wij u uit om gezamenlijk inzicht te verkrijgen om de zgn. "bedreigende" omstandigheden te trotseren.