Gezondheidsontwikkeling
Where history meets future, Water the soil, Sun the forest, And you, A trustworthy friend

Ontwikkelen van gezondheidsbeleid

Gezondheidsmanagement is geen adhoc en op zichzelf staand beleid. Het moet passen binnen het totale bedrijfsbeleid. Hoe gaat u dat aanpakken, waar moet u op letten en hoe zet u de structurele verandering in binnen uw bedrijf?
Om Gezondheidsmanagement een plek te geven binnen het totale beleid is een duidelijke en doelgerichte aanpak nodig. Hierbij kunnen wij ondersteuning bieden.

Als dan ook de doelstellingen van het Gezondheidsbeleid helder zijn kunnen we via  een Gezondheidsscreening binnen uw bedrijf (vitaliteitsscreenings gebaseerd op feitelijke input van de medewerkers maar ook gebaseerd op preventieve methodieken) een rapport samenstellen met een opmaat gemaakt advies. Samen met de betrokken partijen stellen we dan een uitvoeringsplan op en bieden we de ondersteuning en de tools die nodig zijn om de doelstellingen te bereiken. Tevens doen we (tussentijdse) metingen om inzicht in de resultaten te krijgen en daar waar nodig bij te sturen c.q. aan te passen.