Gezondheidsontwikkeling
Where history meets future, Water the soil, Sun the forest, And you, A trustworthy friend

Inzicht in gezondheid

Zijn er medewerkers die signalen hebben afgegeven van "dreigend" uitval of ziekteverzuim? Zou het niet zinvol zijn om te weten waar de dysbalans is ontstaan en hoe er mee om te gaan zodat uitval wordt voorkomen?  Wij kunnen in overleg met u en de desbetreffende  medewerker een "analyse" maken waarin we de tendensen van vitaliteit van de medewerker uit een kunnen zetten.  Vervolgens kunnen we de onderwerpen die aandacht behoeven, vertalen in een op maat gemaakt preventief gezondheidsadvies. Wij kunnen tevens de uitvoering van dit advies verzorgen.

Op deze wijze bent u preventief bezig met ziekteverzuim!